Chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý đất công, đất bãi bồi liền kề

Cập nhật, 14:21, Thứ Tư, 13/11/2019 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch năm 2019 về xử lý đất công, đất bãi bồi liền kề, 10 tháng đầu năm, UBND huyện Mang Thít tiếp tục chỉ đạo các ngành trực thuộc, UBND xã- thị trấn thực hiện và đạt kết quả nhất định trong công tác xử lý đất công, đất bãi bồi liền kề.

Theo đó, đã công nhận không thu tiền sử dụng đất 88 thửa với diện tích 65.309,5m2, đã thực hiện thủ tục được 88/88 thửa (trong đó, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) 52 thửa, đạt 59,09%);

công nhận có thu tiền sử dụng đất 57 thửa diện tích 21.243,2m2, đã thực hiện 57/57 thửa (trong đó, đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ 4 thửa, đạt 7,02%); thu hồi 115 thửa đất diện tích 50.210,9m2, đã công bố chủ trương 115/115 thửa (trong đó, đã thực hiện xong 40/115 thửa, đạt 34,78%); đấu giá giao QSDĐ 54 thửa diện tích 60.676,7m2 (đã tổ chức bán đấu giá 19/54 thửa, UBND tỉnh thu hồi giao huyện lập kế hoạch đấu giá 6/54 thửa);

tạm sử dụng đất 49 thửa diện tích 2.951,2m2, cho thuê 3 thửa diện tích 3.655,5m2, buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng đất 1 thửa diện tích 37,9m2, giao UBND xã quản lý 1 thửa diện tích 3.315,8m2. Đối với đất bãi bồi liền kề, toàn huyện có 183 thửa với tổng diện tích 526.698,7m2.

Trong 2 tháng còn lại của năm, UBND huyện giao các ngành trực thuộc, UBND xã- thị trấn thực hiện quyết liệt công tác xử lý đất công, đất bãi bồi liền kề đúng theo kế hoạch và quy định về lộ trình;

tham mưu UBND huyện có hướng chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện vừa đáp ứng yêu cầu của các đối tượng có liên quan vừa đảm bảo đúng chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước trong xử lý đất công, đất bãi bồi liền kề trên địa bàn huyện.

VĂN XƯA