TX Bình Minh đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 17:19, Thứ Ba, 27/03/2018 (GMT+7)

 

Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 bên phải) trao bằng công nhận TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 bên phải) trao bằng công nhận TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ngày 27/3/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Đến dự, có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng.

6 năm qua (2011- 2017), TX Bình Minh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đã khơi dậy tinh thần quyết tâm của nhân dân địa phương đồng hành với chính quyền đưa 5/5 xã về đích nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh (thứ 2 bên phải) trao tặng cờ thi đua và biểu trưng khen thưởng công trình 10 tỷ đồng cho TX Bình Minh.
Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh (thứ 2 bên phải) trao tặng cờ thi đua và biểu trưng khen thưởng công trình 10 tỷ đồng cho TX Bình Minh.

Với tổng nguồn vốn đầu tư trên 772,2 tỷ đồng, nông thôn Bình Minh đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Xây dựng nông thôn mới đã mang lại diện mạo mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,34 triệu đồng/người/năm, tăng 3,77 lần; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,91%, giảm 13,65%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: Xây dựng nông thôn mới không chỉ là công trình hạ tầng mà quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thời gian tới, TX cần có phương án tổ chức sản xuất để nâng cao đời sống người dân thông qua làm tốt hơn nữa những phương thức canh tác, tìm ra thế mạnh cây con phù hợp, phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ;

tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó khăn; xây dựng những “pháo đài nông thôn” có tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh, đoàn kết thực hiện gương mẫu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước thông qua phong trào xây dựng nông thôn mới.

 TX Bình Minh vui mừng đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
TX Bình Minh vui mừng đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI- DƯƠNG THU