Thông báo đính chính thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2017 là 2/4/2018

Cập nhật, 14:00, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long thông báo về việc đính chính thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2017.

Do sơ xuất trong khâu soạn thảo về thời hạn nộp quyết toán thuế trùng vào ngày ngày nghỉ (thứ 7) nên đính chính như sau: Đề nghị các tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 nên nộp sớm tránh nộp hồ sơ dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN.

Ngày 2/4/2018 là thời hạn chậm nhất nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 (trong công văn trước đó, thời hạn được thông báo là ngày 31/3/2018).

Cục Thuế tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được biết.

Cục Thuế tỉnh