Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế

Cập nhật, 14:01, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)

Cục Thuế tỉnh vừa có thông báo về việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT).

Theo đó, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh TMĐT tại Việt Nam phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT, thuế TNDN và quản lý thuế.

 

Hiện nay hoạt động TMĐT tăng trưởng mạnh, nhưng việc thu thuế loại hình kinh doanh này vẫn còn nhiều khó khăn.Ảnh minh họa
Hiện nay hoạt động TMĐT tăng trưởng mạnh, nhưng việc thu thuế loại hình kinh doanh này vẫn còn nhiều khó khăn.Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của luật này phát sinh trong, ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Thu nhập chịu thuế TNCN gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của luật này: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Nghĩa vụ của người nộp thuế phải: đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế…

Theo các quy định nêu trên thì: doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh TMĐT tại Việt Nam phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT, thuế TNDN và quản lý thuế.

Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh TMĐT tại Việt Nam hoặc có thu nhập từ kinh doanh TMĐT tại Việt Nam phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Thông tư số 103/2014/TT-BTC (đối với cá nhân phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN).

Đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh TMĐT có tổng doanh thu từ tất cả các loại hình kinh doanh trong năm (kể cả các loại hình kinh doanh khác ngoài kinh doanh TMĐT qua mạng) trên 100 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh quy định.

Trường hợp cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định đã kê khai doanh thu khoán với cơ quan thuế nhưng chưa kê khai doanh thu kinh doanh trên mạng thì phải kê khai bổ sung với cơ quan thuế.

Cá nhân kinh doanh không có địa điểm cố định để giao dịch với khách hàng, chỉ có địa chỉ trên mạng và số tài khoản của cá nhân, bán hàng theo hình thức giao hàng tận nơi, thì khai thuế theo từng lần phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) kinh doanh TMĐT có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, nếu người mua hàng hóa, nhận cung cấp dịch vụ là các doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì người mua hàng phải có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ thuế nhà thầu để nộp thuế theo quy định.

Trường hợp người mua hàng hóa, nhận cung cấp, dịch vụ là các tổ chức, cá nhân khác thì nhà thầu nước ngoài phải kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp. Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì có thể thông qua các đại lý thuế để kê khai, nộp thuế.

Người có hành vi vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT trên địa bàn.

Cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh TMĐT biết thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế hoặc điện thoại 0270.3828087 để được hướng dẫn.

Bài, ảnh: LÝ AN