Doanh nghiệp cần biết

Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất ngày 31/3/2018

Cập nhật, 14:01, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)

Hiện nay, cơ quan thuế đang tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2017 chậm nhất là ngày 31/3/2018.

Theo đó, cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Lưu ý, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân có ủy quyền.

Cá nhân không phải thực hiện quyết toán thuế là: cá nhân cư trú có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo; đã nộp đủ số thuế TNCN phải nộp trong năm; cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm.

Tổ chức không phải thực hiện quyết toán không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công; tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN...

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31/3/2018. Cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo thì cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào trong năm.

Đối với tổ chức chi trả thu nhập thì tổ chức chi trả thu nhập phải quyết toán theo năm dương lịch thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017 chậm nhất là ngày 31/3/2018.

Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản.

Mọi thắc mắc, người nộp thuế vui lòng liên hệ Phòng Tuyên truyền- Hỗ trợ để được hướng dẫn chi tiết.

NGUYỄN VĂN SOANG