Ngày 31/3: UBND tỉnh Vĩnh Long đối thoại doanh nghiệp

Cập nhật, 14:51, Thứ Hai, 26/03/2018 (GMT+7)

UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 31/3/2018, tại Hội trường UBND tỉnh (số 88, Hoàng Thái Hiếu, Phường 1- TP Vĩnh Long).

Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

LÝ AN