Thống nhất với báo cáo kết quả giám sát tại Cục thuế và Kho bạc tỉnh

Cập nhật, 17:28, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)

Ngày 10/11/2017, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến dự thảo nội dung kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2017 của Ban tại Cục thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long.

Trong 9 tháng năm 2017, ngành thuế đã tổ chức thu đạt 75,96% so với dự toán pháp lệnh và 75,5% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 9,5% so với cùng kỳ; ước thu cả năm đạt 100,94% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và 100,32% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 13,74% so với cùng kỳ.

Kho bạc Nhà nước đã tổ chức kiểm soát thu được 9.952 tỷ đồng; kiểm soát chi ngân sách là 10.841 tỷ đồng; kiểm soát chi thường xuyên là 4.219 tỷ đồng; kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản trên 3.655 tỷ đồng;

bên cạnh công tác đảm bảo an ninh, an toàn về tiền và tài sản nhà nước giao Kho bạc quản lý được quan tâm thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng mất trật tự, mất an toàn kho quỹ.

Ban Kinh tế- Ngân sách thống nhất cao với dự thảo nội dung báo cáo kết quả giám sát, đồng thời thảo luận những mặt hạn chế của 2 đơn vị như sự phối hợp giữa ngành thuế với các đoàn thể chính trị xã hội, số nợ đọng, nợ khó thu; nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thanh toán tạm ứng các dự án chậm, việc lập thủ tục thanh toán tại Kho bạc tỉnh còn chậm.

Bên cạnh, cũng kiến nghị nhiều vấn đề như rà soát các nguồn thu, tăng cường kiểm tra công tác thu thuế, quản lý nợ thuế, tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước và kiến nghị UBND tỉnh cần xem xét xử lý khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nộp thuế; chỉ đạo các sở ngành liên quan, đơn vị chủ đầu tư thực hiện kịp thời công tác quyết toán dự án hoàn thành…

HẢI YẾN