Tập huấn những điểm mới trong công tác thi đua khen thưởng

Cập nhật, 16:56, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)

Ngày 10/11, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng các sở, ban, ngành tỉnh.

Hội nghị triển khai những điểm đổi mới theo tinh thần Nghị định 91, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Nghị định 91 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng như tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; quỹ thi đua khen thưởng.

Trong đó sẽ tập trung triển khai những điểm mới như mức tiền thưởng và chế độ ưu đãi; khen thưởng thành tích cống hiến…

HẢI YẾN