Luật cần quy định việc xác minh tài sản của đối tượng kê khai

Cập nhật, 13:49, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)

Trong phiên thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Lưu Thành Công, đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có ý kiến đóng góp cho dự án luật này.

Theo đại biểu Lưu Thành Công, việc đưa ra thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được cử tri rất quan tâm và đồng tình.

Chúng ta đã có Luật Phòng, chống tham nhũng rồi và đã thực hiện thời gian qua, hiệu quả phòng, chống tham nhũng cũng đã giảm bớt thế nhưng vẫn còn những vụ án tham nhũng đang diễn ra mà cử tri rất quan tâm.  

Qua nghiên cứu dự thảo luật, tôi thấy rằng vẫn còn một số điều luật quy định rất chung chung và nếu đưa vào thực hiện thì rất khó.

Cụ thể, trong phạm vi điều chỉnh thì viết rất dài, rất chung chung và không bao quát hết các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh mà luật đề cấp đến. Ngoài ra, đối với quy định về phòng ngừa tham nhũng ở mục công khai minh bạch hoạt động của tổ chức, cá nhân đơn vị tôi thấy nó xa rời thực tế.

Theo dự thảo luật, về hình thức công khai có quy định là kết quả hoạt động và cơ quan phải thông báo bằng văn bản, tôi không biết là như thế nào, thông báo đến đâu, gởi cho ai; rồi phải công bố lên phương tiện thông tin đại chúng, nếu quy định như thế rất khó thực hiện.

Tôi đề nghị, luật chỉ quy định công khai hoạt động của cơ quan, đơn vị tại cuộc họp cơ quan và niêm yết công khai tại cơ quan là đủ.

Nếu người dân, đối tượng khác muốn biết thêm thông tin hoạt động của tổ chức cá nhân cũng đã có quy định rồi.

Một vấn đề nữa là việc xác định bản kê khai tài sản của các đối tượng phải kê khai tài sản hiện nay theo tôi là rất hình thức.

Và việc xác nhận của thủ trưởng cơ quan cũng chỉ dựa trên bản kê khai đó chứ không có cơ sở nào đi thẩm tra giúp chúng ta biết được cán bộ mình thực sự có bao nhiêu tài sản.

Theo đó, tôi đề nghị luật cần đưa vào một một điều khoản quy định việc xác minh được tài sản của đối tượng phải kê khai- dù biết là khó nhưng theo tôi là rất cần thiết. Đây cũng là một điều kiện tốt để chúng ta có thể ngăn ngừa tham nhũng.

TÂM THI (ghi)