Phát động thi đua cao điểm "Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không"

Cập nhật, 10:37, Thứ Ba, 21/11/2017 (GMT+7)

Đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” (12/1972- 12/2017), kéo dài 45 ngày với chủ đề “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”.

Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh tập trung thực hiện 9 nội dung; trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động sáng tạo, tiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”.

Qua đó, xây dựng ý thức trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự cũng phát động phong trào thi đua lực lượng vũ trang trong tỉnh chung tay vì người nghèo, từ nay đến hết năm 2020.

Lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tập trung phát huy bản chất cách mạng, tinh thần tương thân tương ái, nêu cao trách nhiệm, cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

NGUYỄN THỊNH- TRẦN ĐƯỢC