"Vĩnh Long chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau"

Cập nhật, 10:37, Thứ Ba, 21/11/2017 (GMT+7)

Đó là chủ đề của phong trào thi đua sẽ được tỉnh Vĩnh Long triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, nhằm huy động các tập thể cá nhân có những việc làm thiết thực, giúp hộ nghèo giảm nghèo và thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020.

Phong trào nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020, bình quân mỗi năm tỉnh giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo và 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được thụ hưởng các chính sách về y tế, giáo dục, nước sạch, tiếp cận các thông tin và trợ giúp pháp lý kịp thời, để nâng cao chất lượng cuộc sống.

MAI ANH