Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3

Cập nhật, 05:43, Thứ Ba, 21/11/2017 (GMT+7)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3, khóa 2/2017.

72 học viên là trưởng- phó phòng các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và hiệu trưởng các trường THTP, được tiếp thu 9 chuyên đề về quốc phòng, 3 chuyên đề về an ninh và 2 chuyên đề bổ trợ có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng- an ninh.

Học viên kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK.
Học viên kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK.

Kiểm tra chính trị và bắn đạn thật cuối khóa súng Colt 45 và tiểu liên AK. Kết quả chung đạt giỏi.

Khóa học nhằm nâng cao trình độ quản lý, điều hành nhiệm vụ xây dựng kinh tế- chính trị gắn với công tác quân sự- quốc phòng địa phương, làm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong tình hình hiện nay.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TRẦN ĐƯỢC