Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2016

Cập nhật, 16:35, Thứ Ba, 25/07/2017 (GMT+7)

Ngày 25/7/2017, Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2016.

Hội nghị đã tuyên dương 58 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2016
Hội nghị đã tuyên dương 58 tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2016

Đánh giá của Cục Thuế, năm 2016, toàn ngành thuế phấn đấu thu được 3.165 tỷ, so dự toán pháp lệnh đạt 105,65%, so dự toán HĐND tỉnh giao đạt 104,4% và tăng 17,89% so với số thu cùng kỳ năm 2015.

Kết quả thu trên có sự đóng góp to lớn của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong đó, từng khu vực kinh tế đều có các đơn vị, công ty, doanh nghiệp không ngừng nỗ lực, năng động sáng tạo giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh và có số thuế nộp với tỷ lệ tăng trưởng cao. Nhiều hộ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tự giác nộp thuế đầy đủ, kịp thời…

Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhiệt liệt biểu dương thành tích, đóng góp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của toàn ngành thuế góp phần tăng thu nguồn ngân sách nhà nước.

Ông Lê Quang Trung đề nghị ngành thuế cần bám sát sự chỉ đạo của các ngành, các cấp tổ chức thu đúng, thu đủ và kết hợp tuyên truyền chính sách, hỗ trợ tốt cho người nộp thuế. Bên cạnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp phát huy thành tích đạt được, chủ động trong sản xuất kinh doanh để đạt kết quả cao hơn, làm tốt nghĩa vụ thuế nhà nước.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC