Thông báo liên lạc thầy cô và học sinh Trường Thiếu Sinh Quân tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 15:06, Thứ Ba, 25/07/2017 (GMT+7)

Chuẩn bị cho ngày họp mặt đầu tiên Trường Thiếu Sinh Quân tỉnh Vĩnh Long, Ban liên lạc xin thông báo đến thầy cô, cán bộ, công nhân viên và các bạn học sinh Trường Thiếu Sinh Quân tỉnh Vĩnh Long, hiện nay đã nghỉ hưu, công tác, thường trú ở trong và ngoài tỉnh xin thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ cho Ban liên lạc.

Để ngày họp mặt có đông đủ thầy cô và các bạn học sinh, kính mong thầy cô và các bạn vui lòng thông tin, liên lạc về cho Ban liên lạc Thiếu Sinh Quân tỉnh Vĩnh Long trước ngày 10/8/2017.

Xin liên hệ:

1. Phan Chí Khinh- Trưởng Ban liên lạc.

Địa chỉ: Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Long- ĐT: 0913.672538

2. Trần Thị Hồng Thủy- Phó Ban liên lạc.

Địa chỉ: Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long- ĐT: 0976.612354

Ban liên lạc Thiếu Sinh Quân tỉnh Vĩnh Long

Trân trọng thông báo