Tập huấn nghiệp vụ về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Cập nhật, 15:53, Thứ Ba, 25/07/2017 (GMT+7)

Ngày 25/7/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Có 200 cán bộ công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc các công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, trung ương tham gia lớp tập huấn.

Các đại biểu được hướng dẫn về thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào; triển khai thực hiện một số nội dung  của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; hướng dẫn tiêu chuẩn, đăng ký, bình xét xây dựng nếp sống văn hóa cho công chức, viên chức, lao động và mẫu biểu đăng ký, biên bản chấm điểm cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và thủ tục, hồ sơ khen thưởng phong trào...

Tin, ảnh: CẨM HUỆ