Tiến độ thực hiện công trình giao thông còn chậm

Cập nhật, 13:38, Thứ Tư, 26/07/2017 (GMT+7)

Theo Phòng Quản lý đô thị TP Vĩnh Long, các công trình giao thông chủ yếu thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” vận động người dân tự giải phóng mặt bằng để thi công, song việc vận động ở các địa phương còn chậm gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình.

Bên cạnh đó, hiện nay các hồ sơ quy hoạch các phường trên địa bàn TP Vĩnh Long đều đã được phê duyệt quá thời hạn 5 năm, nên việc quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc căn cứ theo các hồ sơ quy hoạch đã quá hạn chưa được rà soát kịp thời, do đó gặp khó khăn trong công tác thực hiện...

Trong các tháng đầu năm, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 4 công trình, đầu tư trên 36 tỷ đồng, gồm: hệ thống chiếu sáng cầu Vồng (Phường 3- Phường 8), đường giao thông Khu du lịch sinh thái xã Tân Ngãi- Trường An (hạng mục hệ thống điện chiếu sáng công cộng), đường giao thông Khu du lịch sinh thái xã Tân Ngãi- Trường An tuyến đường số 1 và số 3 (giai đoạn 1)...

Trong các tháng cuối năm, Phòng Quản lý đô thị sẽ kiểm tra giám sát chặt chẽ các công trình đang thi công, đẩy nhanh tiến độ, chú trọng công tác phát triển, nâng cấp, duy tu các công trình giao thông nông thôn và các công trình đến niên hạn duy tu...

THẢO LY