Ban công tác mặt trận ấp- khóm

Tham gia hòa giải thành 71,79%

Cập nhật, 14:22, Thứ Năm, 27/07/2017 (GMT+7)

Từ đầu năm đến, ban công tác mặt trận ấp- khóm tích cực tham gia công tác hòa giải ở địa phương.

Theo đó, ban công tác mặt trận ấp- khóm đã tham gia hòa giải được 741 vụ, hòa giải thành 532 vụ, đạt 71,79%, nội dung hòa giải tập trung vào các vấn đề: tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, hợp đồng dân sự, môi trường…

Qua công tác hòa giải, đã khôi phục lợi ích cho nhân dân gần 900 triệu đồng, 3.973m2 đất và 19 chỉ vàng.

Từ nay đến cuối năm, ban công tác mặt trận ấp- khóm tiếp tục tham gia công tác hòa giải nhằm giải quyết các tranh chấp từ cơ sở. 

BÙI THANH