Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam

Cập nhật, 07:43, Thứ Ba, 30/05/2017 (GMT+7)

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện, tích cực hưởng ứng chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn (từ 1- 30/6/2017), với chủ đề “Gia đình- nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.

Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, ngày Gia đình Việt Nam và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thành viên, hội viên hưởng ứng “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2017.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống Việt Nam, phát huy nhân rộng, nêu gương những hộ gia đình văn hóa tiêu biểu nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

THÚY QUYÊN