Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2017

Cập nhật, 07:43, Thứ Ba, 30/05/2017 (GMT+7)

Trung đoàn Bộ binh 890 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long) vừa tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2017.

Sau 3 tháng tổ chức huấn luyện, 69 chiến sĩ mới của Trung đoàn 890 đã thực hiện hoàn thành tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật đúng theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng).

Kết quả huấn luyện kiểm tra các khoa mục, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có trên 86% khá, giỏi.

Tại buổi lễ, chiến sĩ mới Nguyễn Trần Hoàng Kim đã đọc 10 lời thề tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng.

Ngay sau lễ tuyên thệ, chiến sĩ mới sẽ được biên chế về các đơn vị trực thuộc của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

TRẦN ĐƯỢC