Đưa việc không hút thuốc lá vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật, 07:59, Thứ Ba, 30/05/2017 (GMT+7)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) năm 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các huyện- thị- thành, giám đốc các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá với chủ đề “Thuốc lá- mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia” và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2017 trên địa bàn tỉnh; đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng theo quy định; phòng chống tác hại thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, môi trường, về sự cần thiết thực hiện môi trường 100% không có khói thuốc lá tại các nơi làm việc, nhà ở, nơi công cộng.

MINH DUY