Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị

Cập nhật, 15:20, Thứ Ba, 31/01/2017 (GMT+7)

“Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và bền vững. Đây là xu hướng cần phải phấn đấu để khắc phục những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp nói chung vì vậy được người dân trong huyện quan tâm, đồng tình hưởng ứng.

Nhìn chung, cây lâu năm giữ vững và phát triển ổn định về diện tích đúng theo định hướng cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Ngành nông nghiệp đã đầu tư một số mô hình để hỗ trợ cho người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất.

Để đảm bảo tiếp tục thực hiện việc cơ cấu lại nông nghiệp trên địa bàn huyện Vũng Liêm trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao, riêng về công tác thủy lợi, Vũng Liêm có một số kiến nghị sau: Đề nghị Trung ương đầu tư 3 danh mục công trình trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Đề nghị Sở Nông nghiệp- PTNT đầu tư 7 danh mục công trình trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí đầu tư 50,3 tỷ đồng. Các công trình thuộc nguồn vốn huyện quản lý: thực hiện thi công 8 danh mục công trình với kinh phí 4,2 tỷ đồng.

Thủy lợi nội đồng: Thực hiện đào đắp 100.000m3, gồm nạo vét kinh mương nội đồng, nâng cấp bờ vùng, cống đập sạt lở chiều dài 100.000m, kinh phí 2 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí vốn cấp bù thủy lợi phí (20%) và nhân dân đóng góp”. 

ĐỒNG CHÍ HỒ CÔNG NGUYÊN- PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VŨNG LIÊM