Các tổ chức tín dụng kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu

Cập nhật, 15:00, Thứ Tư, 15/06/2016 (GMT+7)

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Vĩnh Long, ước nợ xấu đến cuối tháng 5/2016 là 380 tỷ đồng, chiếm 2,24%/tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ so với tháng trước (0,14 điểm %) nhưng tăng 0,54 điểm % so với đầu năm.

Những tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng tập trung thực hiện nhiều biện pháp xử lý nợ xấu, trong đó tăng cường việc đôn đốc khách hàng để thu nợ, thỏa thuận tìm kiếm khách hàng bán tài sản đảm bảo, phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự đẩy nhanh phát mãi tài sản... Vì thế, đa số kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu.

Trong khi đó, NHNN đảm bảo hệ thống thanh toán thông suốt, an toàn cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước, đảm bảo thanh toán thông suốt, an toàn cho nền kinh tế. Kết quả, các NHTM từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện tốt an ninh và an toàn hoạt động ATM hàng ngày và trong các kỳ nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ. Nhất là dịp lễ 30/4, 1/5, trên địa bàn không xảy ra các sự cố liên quan đến thanh toán, hệ thống ATM/POS.

LÝ AN