Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Hoàn thành đại hội cấp cơ sở đúng tiến độ

Cập nhật, 05:14, Thứ Bảy, 04/06/2022 (GMT+7)

(VLO) Đến ngày 29/5, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2027. Cụ thể, 42/42 cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội; trong đó có 36/42 cơ sở Đoàn tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đoàn Khối, các đơn vị Đoàn cơ sở đã chuẩn bị và tổ chức đại hội nghiêm túc, chặt chẽ; đúng quy trình hướng dẫn, tiến độ quy định.

Các đại hội thực hiện đảm bảo các nội dung tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. Công tác nhân sự được đơn vị thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ II, nhiệm kỳ 2022- 2027 dự kiến tổ chức vào tháng 7/2022.

TUYẾT NGA