Hoàn thành đại hội Đoàn cấp cơ sở

Cập nhật, 06:17, Thứ Sáu, 10/06/2022 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này, 278/278 tổ chức cơ sở Đoàn trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội Đoàn, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Theo đó, các đại hội Đoàn đều diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, đề cao tính dân chủ. Các đại hội đã bầu 2.480 ủy viên BCH và bầu 1.826 đại biểu chính thức, 454 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội Đoàn cấp trên. Các nhân sự được bầu cơ bản đúng dự kiến theo cơ cấu, hầu hết bầu một lần là đủ số lượng và có số phiếu tín nhiệm cao. BCH Đoàn nhiệm kỳ mới đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, trình độ, năng lực công tác, uy tín đối với cán bộ, đảng viên…

Tuy nhiên, trong 278 đơn vị cấp cơ sở tổ chức đại hội, có 3 đơn vị bầu bí thư không đúng cơ cấu, 3 đơn vị bầu phó bí thư không đúng cơ cấu; có 111 đơn vị cơ sở thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội (đạt tỷ lệ 39,92%), trong đó có 1 trường hợp bí thư Đoàn Thanh niên xã không trúng cử tại đại hội.

Dự kiến đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương sẽ hoàn thành trong tháng 8/2022.

CẨM HUỆ