Hỗ trợ hơn 15.000 giờ công thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật, 05:42, Thứ Sáu, 15/04/2022 (GMT+7)

(VLO) Phong trào “Ba trách nhiệm” được các cấp bộ đoàn tiếp tục phát động trong tuổi trẻ, thúc đẩy tính sáng tạo, phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thực hiện các phần việc tham gia phát triển kinh tế- xã hội, các hoạt động phục vụ nhân dân.

Theo đó, tùy theo nghiệp vụ công tác chuyên môn tuổi trẻ đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; tư vấn các thủ tục vay vốn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp; hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, kiến thức bán hàng trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh…

Kết quả, từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ đã hỗ trợ hơn 15.000 giờ công thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; kết hợp với các ngành tổ chức tập huấn cho trên 7.200 lượt đoàn viên, thanh niên về sản xuất lúa chất lượng cao, chăn nuôi heo thịt, kỹ thuật trồng cây ca cao, bưởi da xanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…

PHƯƠNG VY