Phát động cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam"

Cập nhật, 15:18, Thứ Năm, 16/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Theo đó, đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tuổi từ 16 đến 35 có thể tham gia cuộc thi bằng cách tải ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam về điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản.

Nội dung liên quan Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021- 2030.

Bên cạnh đó là nội dung về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2026; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khóa XII và một số nội dung khác về đại hội; chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuộc thi bắt đầu từ 9 giờ ngày 15/9/2021, với 5 vòng thi tuần. Kết thúc các vòng thi này, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long sẽ thành lập đội tham gia vòng thi đội tuyển tranh tài với các đơn vị tỉnh- thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn.

PHƯƠNG VY