Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần IV năm 2021 bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/7

Cập nhật, 06:00, Thứ Năm, 24/06/2021 (GMT+7)

(VLO) Ngày 16/6/2021, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần IV năm 2021. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện- thị- thành tổ chức thực hiện.

Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long nhằm tiếp tục triển khai và nhân rộng phong trào sáng tạo, khởi nghiệp, tạo môi trường giao lưu, tìm hiểu; giới thiệu, phát hiện ý tưởng sáng tạo, mô hình sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên.

Khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có cơ hội thực hiện những ý tưởng kinh doanh có tiềm năng để cụ thể hóa ý tưởng khởi nghiệp thành dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trang bị cho cá nhân, tập thể kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp.

Đồng thời, giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiếp cận các nguồn quỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Cuộc thi chia thành 2 nhóm: “Ý tưởng khởi nghiệp” dành cho các thí sinh có ý tưởng mới trong khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh và nhóm “Dự án khởi nghiệp” dành cho các thí sinh có dự án khởi nghiệp đã triển khai và có ý định thành lập doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh; những doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng đã hoạt động từ năm 2019 trở lại đây.

Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 1/7- 30/8/2021. Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Địa chỉ sau: Tỉnh Đoàn Vĩnh Long (số 169, đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long); hoặc Sở Kế hoạch- Đầu tư Vĩnh Long (số 205/5, đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long).

LÝ AN