Đại hội tài năng trẻ gửi thông điệp gì tới tài năng VN trên toàn cầu?

Cập nhật, 16:55, Chủ Nhật, 13/12/2015 (GMT+7)

'Sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành những hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam'.

Các đại biểu dự Đại hội (ảnh: TW Đoàn)
Các đại biểu dự Đại hội (ảnh: TW Đoàn)

Để có thể trở thành “hiền tài”, bồi đắp “nguyên khí quốc gia”, tài năng trẻ chúng tôi quyết tâm: Sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành những hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam. Sống nghị lực với hoài bão lớn, khát vọng vươn lên, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức;

biết khắc phục khó khăn, dũng cảm đối mặt và biết cách vượt qua thách thức; chủ động tạo ra cơ hội và nắm lấy cơ hội được trao. Sẵn sàng cống hiến hết sức mình cho quê hương, đất nước; đem tài năng, sức sáng tạo phụng sự nhân dân, đất nước” – Đây là nội dung trong Thông điệp của Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II gửi các tài năng trẻ Việt Nam trên toàn cầu. 

Thông điệp nêu rõ: Chúng tôi nhận thức sâu sắc về sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn xã hội đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Chúng tôi vinh dự và tự hào khi đã nỗ lực phấn đấu và những thành công ban đầu của mình đã góp phần nhỏ bé vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng tôi và tuổi trẻ Việt Nam sẽ cùng nhau phấn đấu thi đua, rèn luyện, phát huy cao nhất những khả năng của bản thân, xứng đáng là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới. Xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của cả dân tộc, là khát vọng của tuổi trẻ chúng ta.

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, tài năng trẻ Việt Nam cùng đoàn kết, hành động để góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./

Nguồn: http://vov.vn/chinh-tri/dai-hoi-tai-nang-tre-gui-thong-diep-gi-toi-tai-nang-vn-tren-toan-cau-459058.vov