Trên 1.600 bạn trẻ được giải quyết việc làm và hướng nghiệp

Cập nhật, 07:27, Thứ Sáu, 30/10/2015 (GMT+7)

Nhằm góp phần thực hiện tiêu chí hộ nghèo chuẩn nông thôn mới và tăng thu nhập cho lao động trẻ; với trên 6 tỷ đồng từ các nguồn vốn huy động được; từ đầu năm đến nay, Huyện Đoàn Trà Ôn đã hỗ trợ vốn giải quyết việc làm cho gần 600 đoàn viên, thanh niên.

Trong số này, có 561 bạn trẻ được vay vốn với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền 5,7 tỷ đồng.

Bên cạnh giải quyết việc làm, Huyện Đoàn còn quan tâm đầu tư xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nhân rộng trong lao động trẻ trên địa bàn như mô hình trồng nhãn Idor ở ấp Đục Dông (xã Thiện Mỹ); trồng màu ở ấp Cây Gòn (xã Tích Thiện); nuôi bò thịt ở ấp Trà Sơn (xã Hựu Thành);…

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho lao động nông nhàn có thêm việc làm, Huyện Đoàn Trà Ôn cũng đã vận động và xây dựng được 2 tổ hợp tác đan giỏ bằng dây nhựa ở 2 ấp Ninh Hòa và Tường Phước (xã Thới Hòa).

Cùng thời gian trên, Huyện Đoàn huyện này còn phối hợp ngành chức năng và các cơ sở Đoàn trường trên địa bàn, tổ chức hướng nghiệp cho hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, trường học và mở hơn hàng chục lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 300 lượt bạn trẻ nông thôn về kỹ thuật trồng ớt sừng vàng, ổi Đài Loan và đan thảm lác.

Như vậy tính từ đầu năm đến nay Trà Ôn đã giải quyết việc làm cho trên 600 bạn trẻ nông thôn và hướng nghiệp được hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, trường học.

TRỌNG DÂN