Trà Ôn: 2 hợp tác xã có sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao

Cập nhật, 16:04, Thứ Ba, 15/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo báo cáo của Huyện ủy Trà Ôn, tính đến nay toàn huyện đã thành lập 23 HTX (19 HTX nông nghiệp, 4 HTX phi nông nghiệp) với 463 thành viên, hơn 930 lao động với diện tích tham gia 647,9ha; vốn điều lệ đạt 16,25 tỷ đồng.

Trong đó, HTX Cam sành Phương Thúy và HTX Sản xuất chế biến thủy sản Phú Thành được công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Đồng thời, huyện có 67 tổ hợp tác với 1.718 thành viên, 2.729 lao động và hơn 1.096ha đất tham gia sản xuất.

Tuy nhiên, theo đánh giá một số HTX, tổ hợp tác hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Trong năm, đã giải thể 3 HTX, giảm 3 tổ hợp tác so với cùng kỳ.

Qua đánh giá, phân loại kết quả hoạt động có 2 HTX xếp loại khá; 14 HTX xếp loại trung bình và các HTX còn lại không đủ điều kiện để xếp loại.

Các tổ hợp tác nông nghiệp chủ yếu thực hiện các khâu như thủy lợi, làm đất, giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ cho các thành viên nên không có doanh thu.

AN CHI