Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững

Cập nhật, 06:05, Chủ Nhật, 20/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Nông nghiệp - PTNT, trong năm 2022, ngành nông nghiệp đã thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giá trị, chất lượng nông lâm thủy sản. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung cơ cấu lại mùa vụ theo hướng khuyến khích giảm mạnh diện tích gieo trồng lúa kém hiệu quả, tăng diện tích trồng cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo đó, diện tích gieo trồng lúa cả năm ước đạt trên 113.000ha, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm 2021. Diện tích cây lâu năm ước đạt trên 67.000ha, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh thực hiện chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững, thúc đẩy xuất khẩu nông sản; gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ, giữa nông thôn với đô thị.

Phối hợp, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh và vùng ĐBSCL. Triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng ĐBSCL, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu.

NGUYÊN KHANG