Diện tích 3 vụ lúa năm 2022 giảm gần 21.500ha

Cập nhật, 05:13, Thứ Năm, 27/10/2022 (GMT+7)

Theo Sở Nông nghiệp - PTNT, tính đến giữa tháng 10/2022, diện tích gieo trồng 3 vụ lúa cả năm nay của tỉnh đạt 113.057ha, giảm 21.443ha so với năm trước.

Trong đó, vụ Đông Xuân 2021 - 2022 xuống giống 46.393ha, giảm 2,24% hay giảm 1.063ha so cùng vụ năm trước; vụ Hè Thu xuống giống đạt 41.362ha, giảm 7,9% (hay giảm 3.543ha) so với cùng vụ năm trước; và đặc biệt vụ Thu Đông xuống giống 25.302ha, giảm 40% (hay giảm 16.837ha) so với cùng vụ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu diện tích lúa giảm mạnh là do nhiều vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp là giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng cây ăn trái, trồng màu hoặc chuyển sang nuôi thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa. Bên cạnh, do tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, nhiều diện tích đất trồng lúa đã được chuyển đổi sang đất ở, đất sản xuất công nghiệp, dịch vụ, đất giao thông,...

MỸ TRUNG