Nhà nông tìm hiểu

Thuốc BVTV được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam

Cập nhật, 12:09, Thứ Ba, 15/02/2022 (GMT+7)

(VLO) Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tràn lan có bị cấm không và ngành chuyên môn quy định về việc này như thế nào?

Nguyễn Văn Thiên (Long Phước- Long Hồ)

Anh Thiên thân mến! Vấn đề anh quan tâm được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng và danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam, của Bộ Nông nghiệp- PTNT, ban hành ngày 28/12/2021. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/2/2022, thay thế Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2020 của Bộ Nông nghiệp- PTNT về việc ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo đó:

* Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm:

- Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: 1.628 hoạt chất với 3.998 tên thương phẩm (hiện hành là 1.795 hoạt chất với 4.153 tên thương phẩm).

Cụ thể:

+ Thuốc trừ sâu: 660 hoạt chất với 1.563 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ bệnh: 617 hoạt chất với 1.377 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ cỏ: 245 hoạt chất với 698 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ chuột: 9 hoạt chất với 36 tên thương phẩm.

+ Thuốc điều hòa sinh trưởng: 53 hoạt chất với 158 tên thương phẩm.

+ Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm.

+ Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm (hiện hành là 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm).

- Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

- Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm (hiện hành là 10 tên thương phẩm).

- Thuốc sử dụng cho sân golf (gồm thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc điều hòa sinh trưởng): 4 hoạt chất với 4 tên thương phẩm.

- Thuốc xử lý hạt giống (gồm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh): 22 hoạt chất với 29 tên thương phẩm (hiện hành là 28 tên thương phẩm).

- Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

* Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam gồm: thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ chuột, thuốc trừ cỏ gồm 31 hoạt chất.

BẠN NHÀ NÔNG