Chuyển đổi 3.348ha từ trồng lúa sang trồng bắp

Cập nhật, 13:45, Thứ Ba, 13/12/2016 (GMT+7)

Theo Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, ĐBSCL, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tại Vĩnh Long sẽ áp dụng chuyển đổi trên diện tích đất trồng lúa chuyển sang trồng bắp ở các vụ sản xuất trong năm từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018- 2019.

Đối tượng áp dụng là các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân, mức giá hỗ trợ một lần là 3 triệu đồng/ha chi phí về giống bắp để chuyển đổi.

Tổng kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ đồng với tổng diện tích chuyển đổi lúa sang trồng bắp trên đất lúa của các địa phương trong tỉnh là: 3.348ha.

Cụ thể, diện tích chuyển đổi năm 2016 là 412ha, năm 2017 là 1.082ha, năm 2018 là 1.282ha, năm 2019 là 572ha. Trong đó, 2 huyện Tam Bình, Bình Tân có diện tích chuyển đổi nhiều nhất.

THẢO LY- VĂN PHƯỚC