Bình Tân xây dựng 714 mô hình VAC hiệu quả

Cập nhật, 07:31, Thứ Năm, 27/11/2014 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Hội Làm vườn tỉnh Vĩnh Long, ngay từ đầu năm 2014, Hội Làm vườn huyện Bình Tân đã phát động đăng ký phong trào VAC giỏi theo tiêu chuẩn mới đến các xã, có trên 1.000 hội viên đăng ký.

Qua bình nghị, có 51 hộ đạt danh hiệu sản xuất VAC giỏi cấp trung ương, cấp tỉnh có 364 hộ, cấp huyện có 920 hộ và cấp xã có 87 hộ.

Trong năm 2014, toàn huyện đã xây dựng được 69 mô hình VAC điển hình, đạt 150% so với chỉ tiêu; nâng tổng số đến nay đã xây dựng được 714 mô hình. Đồng thời, thành lập và củng cố 27 tổ hợp tác với 376 thành viên, tiếp tục củng cố và nâng chất 11 điểm dịch vụ nông nghiệp. Bên cạnh đó, mô hình kinh tế trang trại cũng có chiều hướng phát triển.

TRUNG THÀNH