Giải ngân vốn đầu tư công đạt 92,34%

Cập nhật, 09:01, Thứ Năm, 29/02/2024 (GMT+7)

Theo UBND tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 4.678,45 tỷ đồng, thực hiện và giải ngân 4.319,847 tỷ đồng, đạt 92,34%.

Kế hoạch vốn đầu tư công được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh và UBND các địa phương chỉ đạo quyết liệt và tập trung thực hiện ngay từ đầu năm. Trong đó, tập trung triển khai các dự án trọng điểm thuộc Chương trình phục hồi kinh tế- xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia…

Bên cạnh, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; phân công người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi việc triển khai các dự án. UBND tỉnh đã tổ chức các cuộc họp chuyên đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án cụ thể.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 4.311,996 tỷ đồng. Tỉnh đã thông báo kế hoạch vốn đến các chủ đầu tư, các đơn vị ngay từ đầu năm để tập trung thực hiện và giải ngân.

NAM ANH