Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng tăng trên 24%

Cập nhật, 09:08, Thứ Năm, 29/02/2024 (GMT+7)

Theo Ban Quản lý Các khu công nghiệp, công tác thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động trong các khu công nghiệp trong tháng 2 cơ bản ổn định. Theo đó, đã điều chỉnh 3 lượt giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 doanh nghiệp với các nội dung điều chỉnh như tăng vốn đầu tư, tăng quy mô, điều chỉnh tiến độ góp vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

Trong khi đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.412 tỷ đồng, tăng 1,91% so với tháng 1; lũy kế đạt trên 2.798 tỷ đồng, tăng 24,39% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt trên 2.046 tỷ đồng, tăng 1,91% so với tháng 1; lũy kế đạt trên 4.053 tỷ đồng, tăng 21,73% so với cùng kỳ. 

Hiện có 47.170 người lao động đang làm việc, giảm 3.040 người so với tháng 1, giảm 866 người so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong tháng 2, xuất khẩu đạt 52,15 triệu USD, giảm 9,4% so với tháng 1. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 109,7 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ; đạt 17% so với kế hoạch 640 triệu USD. Nhập khẩu đạt 23,85 triệu USD, giảm 22% so với tháng trước. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 54,55 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ.

CÔNG NGÔN