​Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Cập nhật, 16:53, Thứ Năm, 29/02/2024 (GMT+7)

 

Với tinh thần kiến tạo, Vĩnh Long quyết liệt tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Với tinh thần kiến tạo, Vĩnh Long quyết liệt tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, đó là một trong những định hướng của UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương “cần sự vào cuộc mạnh mẽ, thực chất và quyết liệt hơn nữa”.

Qua đó, để cải thiện môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển.

Phấn đấu năm 2024 có 510 doanh nghiệp thành lập mới

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024 của tỉnh Vĩnh Long.

Theo UBND tỉnh, dự báo năm 2024, các thuận lợi, khó khăn vẫn tiếp tục đan xen, nhưng khó khăn nhiều hơn.

Để cải thiện môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho DN vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên; nỗ lực thực chất, quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn góp phần giải quyết kịp thời các khó khăn và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo.

Kế hoạch hành động trên hướng đến các mục tiêu như: Cải thiện thứ hạng Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 thuộc nhóm “Tốt” của cả nước. Tăng nhanh về số lượng DN mới thành lập, phấn đấu năm 2024 tỉnh có 510 DN thành lập mới; giảm số lượng DN giải thể, ngừng hoạt động, phấn đấu đến cuối năm 2024 số DN giải thể tăng dưới 10% so với năm 2023.

Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần kiến tạo, phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký DN thành lập mới và đăng ký thay đổi không quá 1 ngày (rút ngắn 2 ngày so với quy định). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ công; thực hiện tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Phấn đấu thực hiện cấp đăng ký DN qua mạng điện tử trong năm 2024 đạt từ 80% hồ sơ trở lên. Đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy DN, HTX, hộ kinh doanh ứng dụng phương thức kinh doanh mới, thực hiện chuyển đổi số để phục hồi sản xuất, kinh doanh; tiết giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho DN và người dân.

“Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ trên mọi lĩnh vực gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số”- Kế hoạch của UBND tỉnh nêu rõ.

Bên cạnh yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thật sự trong sạch, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. UBND tỉnh cũng chú trọng giải pháp tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho DN.

Hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy DN đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển. Nâng cao hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ DN, hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho DN, nhất là đối với DN nhỏ và vừa; chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của DN…

Điều kiện thúc đẩy tăng trưởng

Ông Hà Văn Ban- Cục Trưởng Cục Thống kê, cho rằng: “Năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tuy vậy, kinh tế Vĩnh Long vẫn có nhiều kỳ vọng đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 do những yếu tố hỗ trợ tích cực sau: Các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2023 sẽ có tác động rõ nét hơn vào nền kinh tế Vĩnh Long năm 2024; các động lực về đầu tư; tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ; các vấn đề tồn đọng, bất cập kéo dài được tập trung tháo gỡ, sẽ tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong năm 2024”.

Cùng với đó, theo ông Hà Văn Ban, việc kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trên 95% kế hoạch; triển khai hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành công thương; đề án phát triển ngành du lịch, phát triển các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt, từng bước hình thành các trục kinh tế động lực; đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như: KCN Đông Bình, Gilimex, Cụm công nghiệp Thuận An... sẽ là những động lực và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2024.

Mới đây, Vĩnh Long đã công bố Bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Vĩnh Long năm 2023.

Đây là năm đầu tiên tỉnh triển khai thực hiện xây dựng bộ tiêu chí này, đặt mục tiêu cải thiện và nâng cao chất lượng điều hành, trách nhiệm công chức, viên chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN đầu tư kinh doanh tại tỉnh.

Xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, trong năm 2024, Vĩnh Long tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trọng tâm là triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ về thuế, lãi suất, tín dụng đối với DN.

Phát huy hiệu quả Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng và tổ công tác tháo gỡ khó khăn về tín dụng để nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Tập trung giải quyết các hạn chế, vướng mắc nhất là về thủ tục pháp lý, mặt bằng,... để đẩy mạnh thu hút đầu tư mới, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC