Phấn đấu thu ngân sách đến tháng 9 đạt 78,75% kế hoạch

Cập nhật, 22:37, Thứ Tư, 27/09/2023 (GMT+7)

 

Trong tháng 8/2023, ngành thuế tổ chức thành công hội nghị đối thoại người nộp thuế năm 2023.
Trong tháng 8/2023, ngành thuế tổ chức thành công hội nghị đối thoại người nộp thuế năm 2023.

Cục Thuế Vĩnh Long đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước tháng 9/2023 là 372 tỷ đồng, lũy kế ước thu 9 tháng 4.265 tỷ đồng, đạt 78,75% kế hoạch pháp lệnh năm 2023 được Tổng cục Thuế giao.

Theo đó, ngành thuế tiếp tục đa dạng hóa công tác tuyên truyền- hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước; khai thác có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh…

Kết quả tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh 8 tháng đạt 3.894 tỷ đồng, đạt 71,89% so với dự toán năm, bằng 111,62% so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 10/17 nguồn thu đạt, vượt như: khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý (67,15%); khu vực doanh nghiệp địa phương (92,58%); khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (108,4%); khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (70,02%); thuế thu nhập cá nhân (76,69%); phí, lệ phí (75,89%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (82,86%); thu tiền sử dụng đất (108,21%); thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước (87,19%) và thu khác ngân sách (104,45%). Đồng thời, 9/9 đơn vị thu đều đạt, vượt mức độ bình quân dự toán pháp lệnh năm.

Theo Cục Thuế tỉnh, 8 tháng năm 2023, ngành thuế quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đẩy mạnh hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính điện tử với cơ quan thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên, hồ sơ đăng ký thuế điện tử, gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử, tờ khai chuyển nhượng vốn, hướng dẫn người nộp thuế là cá nhân sử dụng ứng dụng eTax Mobile...

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế 6 đảm bảo đúng theo quy định. Trả lời kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị khi có phát sinh. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 2…

Cùng với đó, trong tháng 9/2023, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế; tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.

Phối hợp với sở, ngành liên quan, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các đề án chống thất thu thuế như: chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh thương mại điện tử, xăng dầu, cát sông, vàng bạc, đá quý…

Vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile; rà soát, kiểm tra việc xuất hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống trên phân hệ ứng dụng hóa đơn điện tử và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế đảm bảo đúng theo quy định.

Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC