Hỗ trợ nâng cao năng lực chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu tại địa phương

Cập nhật, 07:26, Thứ Năm, 08/06/2023 (GMT+7)

Theo kế hoạch thực hiện công tác khuyến công địa phương năm 2023 được phê duyệt, Vĩnh Long sẽ tập trung hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực sản xuất gắn với các nội dung của đề án tái cơ cấu ngành công thương về chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống sử dụng nguyên liệu tại địa phương; công nghiệp dệt may và da giày; công nghiệp hóa chất, dược phẩm; công nghiệp bao bì đóng gói, công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ khác;...

Để thực hiện kế hoạch, ngành công thương đề ra một số giải pháp như: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách khuyến công đến cơ sở công nghiệp nông thôn; tăng cường công tác hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất, tác động trực tiếp vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và tăng năng suất…

CÔNG NGÔN