51 chợ thực hiện chuyển đổi

Cập nhật, 05:38, Thứ Năm, 23/03/2023 (GMT+7)
Chuyển đổi mô hình giúp giảm nguồn vốn ngân sách chi cho hoạt động quản lý chợ.
Chuyển đổi mô hình giúp giảm nguồn vốn ngân sách chi cho hoạt động quản lý chợ.

(VLO) Theo Sở Công Thương, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi 51 chợ sang mô hình doanh nghiệp, HTX kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

Trong đó có 24 doanh nghiệp (quản lý 32 chợ) và 11 HTX (quản lý 19 chợ) tham gia đầu tư xây dựng kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện chuyển đổi đã mang lại hiệu quả khả quan, tạo tính chủ động trong xây dựng và quản lý chợ, huy động được nguồn vốn trong doanh nghiệp, HTX để đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng phát triển chợ, góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, HTX, tăng thu ngân sách, đồng thời giảm nguồn vốn ngân sách chi cho hoạt động quản lý chợ.

Năm 2023, toàn tỉnh sẽ xây dựng nâng cấp, sửa chữa 14 chợ, thực hiện chuyển đổi 6 chợ từ mô hình ban quản lý sang doanh nghiệp hoặc HTX quản lý khai thác chợ.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY