Tăng khả năng tiếp cận vốn thông qua chính sách tín dụng phù hợp

Cập nhật, 08:03, Thứ Năm, 02/02/2023 (GMT+7)

 

 Cần giải pháp tăng khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng cho HTX, doanh nghiệp khởi nghiệp, người dân nông thôn…
Cần giải pháp tăng khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng cho HTX, doanh nghiệp khởi nghiệp, người dân nông thôn…

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh, nhận định ngành ngân hàng (NH) Vĩnh Long đã triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chỉ đạo, biện pháp điều hành chính sách tiền tệ theo định hướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên năm 2022 hoạt động NH đạt kết quả tốt, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kịp thời, hiệu quả các chính sách tín dụng

Ông Lý Nhật Trường - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, cho biết năm 2022, ngành NH phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do những tác động cộng hưởng của những biến đổi, biến động phức tạp khó lường của nền kinh tế thế giới và trong nước. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, ngành NH Vĩnh Long tiếp tục hoạt động ổn định, duy trì tăng trưởng khá tốt, đáp ứng yêu cầu vốn cho các thành phần kinh tế.

Trong năm, NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã triển khai, thực hiện kịp thời các cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động NH theo chỉ đạo của NHNN, UBND tỉnh. Huy động vốn tiếp tục tăng trưởng góp phần đảm bảo thanh khoản cho hệ thống NH. Dư nợ cho vay tăng khá, tín dụng tập trung vào nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, vốn lưu động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, tiêu dùng hợp lý…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh - Lữ Quang Ngời, năm 2022, tỉnh tập trung thực hiện tốt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, GRDP năm 2022 (theo giá so sánh 2010) tăng 11,28% so năm trước. “Đây là một kết quả rất phấn khởi và cao nhất trong những năm gần đây” - ông Lữ Quang Ngời nói.

Đối với ngành NH, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, thành tích mà ngành NH đã đạt được. Theo đó, ngành đã triển khai đầy đủ và kịp thời các chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Nổi bật là Chỉ thị 01 của Thống đốc NHNN, Quyết định số 132 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ, Kế hoạch số 13 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ, chỉ đạo triển khai các chính sách tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Bên cạnh, ngành NH đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành thực hiện các đề án của Thủ tướng Chính phủ. “Đây là tiền đề quan trọng để ngành NH tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành trong năm 2022, vì chính sách cần phải đến kịp thời cho người làm, người thụ hưởng thì hiệu quả mới cao”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Năm 2023, NHNN chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ để đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay ở mức phù hợp với định hướng chung, nhu cầu vốn phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh, triển khai thực hiện tốt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số đem lại tiện ích, an toàn và sự trải nghiệm cho khách hàng.

Tiếp tục triển khai các chính sách tín dụng, dịch vụ NH phù hợp

Năm 2023, dự báo tình hình kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn hiện hữu... Kinh tế trong nước có những thuận lợi và thách thức đan xen (kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng nguy cơ lạm phát tăng, dẫn đến chi phí đầu vào sản xuất tăng, việc giảm lãi suất gặp khó, áp lực nhu cầu vốn tín dụng tăng...).

Vì vậy, ông Lữ Quang Ngời lưu ý, để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đòi hỏi các ngành các cấp phải nỗ lực rất cao, trong đó ngành NH đóng vai trò là “huyết mạch” của nền kinh tế.

Cần tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.
Cần tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành NH cần bám sát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% nên cần nguồn vốn nhiều hơn, trong đó có vốn tín dụng.

Qua đó, đề nghị các tổ chức tín dụng có giải pháp để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng, các dịch vụ NH cho phù hợp, cùng góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh, thực hiện tốt các giải pháp điều hành lãi suất của NHNN để ổn định lãi suất (nếu điều kiện cho phép thì từng bước kéo giảm lãi suất). Bên cạnh, tăng cường vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, vốn cho cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng NTM…

Cùng với đó, cần quyết liệt hơn nữa, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nợ xấu phát sinh. Tiếp tục, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ: chính sách hỗ trợ lãi suất 2 %/năm; chính sách cho vay ưu đãi để hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ học sinh - sinh viên; cho cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân… Đặc biệt, có giải pháp tăng khả năng tiếp cận tín dụng NH các đối tượng như HTX, doanh nghiệp khởi nghiệp, người dân nông thôn.

Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, khách hàng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính thức, làm cơ sở đẩy lùi tín dụng đen như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, đến 30/12/2022, số dư nguồn vốn huy động đạt 46.484 tỷ đồng, tăng 2.984 tỷ đồng so năm 2021. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm đạt 34.840 tỷ đồng, tăng 11,35%; tiền gửi thanh toán đạt 10.740 tỷ đồng, giảm 5,74%; phát hành giấy tờ có giá 904 tỷ đồng, tăng 10,76%. Bên cạnh, dư nợ đạt 41.890 tỷ đồng, tăng 5.249 tỷ đồng so năm 2021. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 25.018 tỷ đồng, tăng hơn 16%; dư nợ cho vay trung hạn đạt 16.873 tỷ đồng; tăng 11,8%.

Bài, ảnh: SÔNG HẬU

Các tin khác: