Nhiều nhiệm vụ của ngành công thương trong năm mới

Cập nhật, 07:59, Thứ Năm, 02/02/2023 (GMT+7)

Thực hiện chỉ thị về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, ngành công thương sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành công thương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Mục đích nhằm nâng cao tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nội ngành theo hướng giảm các ngành công nghiệp thâm dụng tài nguyên, năng lượng, tăng các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, khuyến công trên địa bàn tỉnh. Theo dõi sát, nắm tình hình để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn.

Ngành công thương cũng triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, các giải pháp phù hợp thúc đẩy tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, kết nối thị trường; đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu.

Đặc biệt là triển khai hiệu quả hợp tác liên kết với TP Hồ Chí Minh về xúc tiến đầu tư thương mại; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

KHÁNH DUY

 

Các tin khác: