Tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm

Cập nhật, 22:42, Thứ Tư, 23/11/2022 (GMT+7)

Trong năm 2022, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh.

Kết quả, tính đến ngày 31/10, tỉnh đã thực hiện tiết kiệm được số tiền trên 738 tỷ đồng thể hiện trong các lĩnh vực gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; trong đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng công trình phúc lợi công cộng; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên... Các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, trên cơ sở đó đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ chính sách và an sinh xã hội.

Bên cạnh, Sở Tài chính đã lập kế hoạch và đã triển khai thanh tra, kiểm tra tài chính trong năm 2022 tại 11 đơn vị, đạt 100% so với kế hoạch. Cụ thể tiến hành thanh tra kinh tế - xã hội tại 4 đơn vị và kiểm tra liên ngành 7 cuộc về tình hình thực hiện chế độ chính sách phòng chống dịch COVID-19 và chế độ hỗ trợ các đối tượng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số sai phạm và vi phạm về kinh tế phát sinh là 220 triệu đồng và được tiến hành xử lý theo quy định.

HẢI YẾN