Đô thị đóng góp khoảng 75% GDP cả nước vào năm 2025

Cập nhật, 22:27, Thứ Tư, 23/11/2022 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 148 ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị (ĐT) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ ĐT hóa toàn quốc đạt trên 50%, tỷ lệ đất xây dựng ĐT trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,9 - 2,3%, số lượng ĐT toàn quốc 1.000 - 1.200 ĐT. Kinh tế khu vực ĐT đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ ĐT hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Bên cạnh, xây dựng được ít nhất 5 ĐT đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Đến năm 2025, hoàn thành rà soát, phủ kín quy hoạch chung ĐT; các ĐT vừa và lớn có quy chế quản lý kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, chương trình đề ra nhiệm vụ triển khai các chương trình, dự án đang thực hiện về nâng cấp, phát triển ĐT; nghiên cứu xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành các chương trình về xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và đầu tư phát triển ĐT, phát triển kết cấu hạ tầng ĐT ở cấp quốc gia, tỉnh và từng ĐT.

SÔNG HẬU