Nhiều hợp tác xã hoạt động gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao

Cập nhật, 06:24, Thứ Ba, 06/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Vĩnh Long hiện có nhiều mô hình hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao.

Cụ thể, HTX Nông nghiệp Thuận Thới (Trà Ôn) chuyên cung ứng các sản phẩm phân trùn quế và sản xuất rau sạch cung cấp cho thị trường. Huyện Tam Bình có mô hình sản xuất lúa sạch (lúa hữu cơ) tại HTX Nông nghiệp Tân Tiến, với 70ha, sản phẩm HTX làm ra được doanh nghiệp bao tiêu, thu mua với giá cả phù hợp, có hợp đồng từ đầu vào đến đầu ra, góp phần rất lớn trong chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Vũng Liêm có 2 HTX thực hiện thành công phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị như HTX Sản xuất, dịch vụ nông nghiệp Tấn Ðạt, HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận hoạt động theo mô hình liên kết sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa chất lượng cao, lúa hữu cơ và dịch vụ cấy lúa bằng cơ giới, phát triển dịch vụ trọn gói trong HTX giúp khép kín sản xuất từ khâu chọn giống, phân thuốc cho đến bao tiêu đầu ra cho nông dân.

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2023, Vĩnh Long đặt mục tiêu phấn đấu có khoảng 12 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; trên 35% HTX đạt loại tốt, khá. Trong đó, ít nhất 12% HTX tham gia liên kết theo chuỗi giá trị.

LÝ AN