Giải ngân vốn năm 2022 còn thấp

Cập nhật, 13:00, Thứ Năm, 22/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp- PTNT (Sở Nông nghiệp- PTNT), tổng vốn kế hoạch được bố trí năm 2022 là trên 704,2 tỷ đồng, trong đó vốn kế hoạch năm 2022 trên 702,6 tỷ đồng, còn lại là kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 sang 2022. Đến cuối tháng 8/2022, đã giải ngân gần 231,6 tỷ đồng, đạt gần 32,9% kế hoạch.

Việc thực hiện giải ngân vốn còn thấp và chưa đạt theo chỉ đạo của BCĐ Xây dựng cơ bản tỉnh do có 6 công trình mới giải quyết xong mặt bằng, tổ chức bàn giao nên khối lượng đạt thấp; 3 công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện nên khối lượng còn lại ít, chờ thanh toán lần cuối, giải ngân thấp; còn vướng mặt bằng thuộc 10 công trình, địa phương đang tập trung vận động xử lý; 1 công trình còn vướng hồ sơ thủ tục; 2 dự án điều chỉnh quy mô đầu tư.

Ngoài ra, trong những tháng đầu năm 2022, giá cả một số vật liệu xây dựng như cát san lắp, thép... biến động tăng, nhà thầu có tâm lý chờ vào việc Nhà nước cho điều chỉnh giá nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tiến độ giải ngân.

THỤY VŨ