Năm 2030: Công suất chế biến rau quả đạt 24.000 tấn/năm

Cập nhật, 16:22, Thứ Tư, 24/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu đến năm 2030 trên 70% cơ sở chế biến, bảo quản rau quả xuất khẩu đạt trình độ và công nghệ sản xuất tiên tiến; công suất chế biến đạt 24.000 tấn/năm, gấp đôi so năm 2020.

Đồng thời, giảm tổn thất sau thu hoạch rau quả đạt nhỏ hơn 10%; phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của tỉnh là 30 triệu USD, góp phần vào mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước đạt 8- 10 tỷ USD; trong đó tỷ trọng giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến đạt 30% trở lên.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, tỉnh sẽ thu hút mạnh đầu tư để đến năm 2030, đảm bảo tại những khu vực sản xuất rau quả tập trung, hợp tác xã sản xuất và tại các cơ sở, đại lý thu gom lớn được đầu tư máy, trang thiết bị, xưởng sơ chế, đóng gói và kho mát với quy mô phù hợp để hình thành hệ thống các cơ sở sơ chế, đóng gói đồng bộ; khuyến khích chế biến phế phụ phẩm trong sản xuất, chế biến rau quả để tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường (thức ăn chăn nuôi, phân bón...); hình thành các mô hình doanh nghiệp kinh tế tuần hoàn trong ngành chế biến rau quả; xây dựng các chuỗi liên kết chế biến, tiêu thụ ở các địa phương có sản lượng sản xuất rau quả tập trung lớn…

Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là bước cụ thể hóa cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Qua đây còn góp phần nâng chất các tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.

NGUYỄN PHƯƠNG