Phát triển mới 256 doanh nghiệp

Cập nhật, 16:22, Thứ Tư, 24/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, tỉnh phát triển mới 256 doanh nghiệp, đạt 54,48% kế hoạch năm, với tổng số vốn đăng ký 1.943 tỷ đồng.

Trong khi đó, có 83 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 45 doanh nghiệp giải thể. So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 33,97% (tăng 53 doanh nghiệp), số vốn đăng ký tăng 16,56% (tăng 276 tỷ đồng).

Trong khi đó, nhiều hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được tích cực triển khai. Nổi bật là các hoạt động xúc tiến với các đối tác Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những tháng đầu năm, các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương đã tiếp xúc và làm việc với 32 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh (trong đó, có 22 lượt nhà đầu tư nước ngoài).

Tính đến nay, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng số vốn đăng ký tương đương 932,6 tỷ đồng (trong đó, có 2 dự án FDI với số vốn 18,7 triệu USD) và 9 dự án đầu tư mở rộng với số vốn đăng ký tăng thêm 891,36 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về thu hút đầu tư, trong năm 2021 Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành chương trình thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2021- 2025.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Phấn đấu huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 đạt 83.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 23% so với GRDP.

KHÁNH DUY