Vĩnh Long đặt mục tiêu cấp mới giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp chưa đầy 1 ngày

Cập nhật, 05:30, Thứ Sáu, 11/03/2022 (GMT+7)

(VLO) UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 09 về việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022. Qua đó, nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và yêu cầu được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 02.

Trong đó, Kế hoạch số 09 đặt ra một số chỉ tiêu tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát. Cụ thể như: thời gian cấp mới giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp đạt 0,8 ngày.

Thời gian cấp phép xây dựng đối với nhà ở là 13 ngày; đối với công trình không lấy ý kiến là 19 ngày; đối với công trình lấy ý kiến là 29 ngày.

Thời gian đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 28 ngày. Thời gian đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp là 14,5 ngày. Thời gian tiếp cận điện năng là 20 ngày…

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ: tiếp tục tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo điều hành về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số thành phần chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý, nhất là cải thiện những mặt thực hiện chưa tốt và chậm so với các tỉnh, thành trong cả nước.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số. Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

LÝ AN